International Tourists to Vietnam Increase by 16%
Tháng Hai 25, 2016

International Tourists to Vietnam Increase by 16%

National Times- In the first two months of 2016 only, Vietnam tourism has attracted a great number of international tourists.

NUAE hợp tác đào tạo với trường đại học tốt nhất châu Á

NUAE hợp tác đào tạo với trường đại học tốt nhất châu Á
Tháng Chín 13, 2017

Nhằm tăng cường hợp tác trong giáo dục và nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã ký kết hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với Đại học Quốc lập Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng Cao Hùng - Đài Loan– một trong top 350 trường đại học tốt nhất châu Á